Αποτέφρωση - ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - Καρυώτη Μαρία στον Πειραιά

 
Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα της 15ης Μαρτίου του 2006, η χώρα μας ακολούθησε τη νομοθεσία των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποτέφρωση, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα της καύσης νεκρών ενός μεγάλου αριθμού ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτών που ζουν πλέον στη χώρα μας και δεν υπόκεινται στο έθιμο της ταφής λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Παράλληλα δίνεται η επιλογή της μετά θανάτου αποτέφρωσης και σε ένα μέρος συμπολιτών μας οι οποίοι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους προτιμήσεις, επιθυμούν να την πραγματοποιήσουν.
Με βάση το περιεχόμενο του διατάγματος, άρθρα 1 και 2, «επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού».

Το Γραφείο Τελετών Καρυώτη, με έδρα τον Πειραιά, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αποτέφρωσης, οι οποίες προς το παρόν, διεξάγονται σε χώρες του εξωτερικού, που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή.

Επειδή κάθε περίπτωση αποτέφρωσης διαφέρει ως προς το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορείτε να πάρετε μια αναλυτική προσφορά, επικοινωνώντας μαζί μας, οποιαδήποτε στιγμή.
 

Συνεργαζόμαστε με τα παρακάτω κέντρα αποτέφρωσης:

 
 
 
 
 
 
Ελλάδα - Κρεματόριο Ριτσώνας
 
 
 
 
 
 
 
 
Ολλανδία
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρώμη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βουλγαρία: (Παράδοση τέφρας σε 24 ώρες)
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμβούργο